تبلیغات
طنز،دانلود،بیوگرافی و ... - قالب

طنز،دانلود،بیوگرافی و ...

شنبه 5 بهمن 1387

قالب

نویسنده: کیانوش   

این قالبو حتما برای وبلاگتون بگیرین.وکدشو توی قسمت ویرایش قالب کپی کنید.از ویژگی های این قالب طرح ساده و قابلیت لود با سرعت بالا و لینکدونی متحرک و نشان دادن آخرین مطالب نوشته شده و ... می باشد.

<html>
        <!--MIHANBLOG-->
        <head>
        <title>[blogtitle]</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
        <style>
        <!--
        body{margin-right:0px;margin-left:0px;margin-top:0px;padding:0px;background: url('http://aligraph.persiangig.com/AliGraph/MIHANBLOG/bg.gif') repeat;font-family:tahoma;font-size:8pt;color:#52575C}
        #header{background: url('http://aligraph.persiangig.com/AliGraph/MIHANBLOG/hed-bg.gif') repeat ;height:130px;border-bottom:1px solid #AEB7BF}
        #mihanblog{background: url('http://aligraph.persiangig.com/AliGraph/MIHANBLOG/mihanblog.gif') no-repeat left;height:123px}
        #title{font-family:verdana;font-size:24pt;text-align:center;font-weight:bold;padding-top:40px;color:#90979E}
        #slider{width:180px;text-align:center;padding-left: 5px; VERTICAL-ALIGN: top;direction:rtl}
        #menu{height:26px;border:1px solid #AEB7BF;background: url('http://aligraph.persiangig.com/AliGraph/MIHANBLOG/menu.gif') repeay-x;padding-top:4px;color:#63696E;font-weight:bold}
        #down{border:1px solid #AEB7BF;border-top:0px;background:#F9FAFB;margin-bottom:10px;padding:3px}
        #sliderr{width:180px;text-align:center;padding-right: 5px; VERTICAL-ALIGN: top;direction:rtl}
        #menur{height:26px;border:1px solid #AEB7BF;background: url('http://aligraph.persiangig.com/AliGraph/MIHANBLOG/menu.gif') repeay-x;padding-top:4px;color:#63696E;font-weight:bold}
        #downr{border:1px solid #AEB7BF;border-top:0px;background:#F9FAFB;margin-bottom:10px;padding:3px}
        #posta{text-align:right;direction:rtl}
        #menua{height:26px;border:1px solid #AEB7BF;background: url('http://aligraph.persiangig.com/AliGraph/MIHANBLOG/post.gif') repeay-x;padding-top:4px;padding-right:7px;color:#63696E;font-weight:bold}
        #downa{border:1px solid #AEB7BF;border-top:0px;background:#F9FAFB;margin-bottom:10px;padding-right:7px;color:#6B6B6B;padding:3px}
        #pdown{font-size:7pt}#pdown a{font-size:8pt}
        .SearchBox    {width: 110px;border:1px solid #AEB7BF;font-family:Tahoma; font-size: 8pt; color:#6B6B6B}
        .MailInput    {width: 100px;border:1px solid #AEB7BF;font-family:Tahoma; font-size: 8pt; color:#6B6B6B}
        .SearchBTN, .MailBTN, .PoolButton{border:1px solid #AEB7BF;font-family:Tahoma; font-size: 8pt; color:#6B6B6B}
        a, a:visited  {color:#748392;text-decoration: none;}a:hover {color:#64696E;text-decoration: none;}img{border:0px}
        #table {BORDER:0px;MARGIN: 10px 0px;WIDTH: 100%;FONT-FAMILY:Tahoma;FONT-SIZE:8PT; BORDER-COLLAPSE: collapse}
        -->
        </style>
        </head>
       

<!-- PayPerClick Advertise Ment system -->
<script language='JavaScript' type='text/javascript' src='http://www.bia2ads.com/webmasters/showbanner.php?uname=kianoosh&bID=99' ></script>
<body>
        <div align=center>
        <div id=header>
        <div id=mihanblog>
        <div id=title>[blogtitle]</div></div></div>
        <TABLE id=table cellSpacing=0 cellPadding=4>
        <td id=sliderr>
        <div id=menur>پیغام مدیر</div>
        <div id=downr style=text-align:right>برای بهتر شدن مطالب لطفا نظر خود را درمورد مطالب اعلام كنید و برای دیدن تمامی مطالب به قسمت آرشیو رجوع كنید
        .</div>
        <div id=menur>لینكستان</div>
        <div id=downr><marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" height="100" scrollamount="1" width="160"><center><a target="_blank" &nbsp;="" href="http://www.freedesign.htm.ir">طراحی قالب سایت</a><br><Links><a target="_blank" class="mainlevel" href="[linkhref]">[linkname]</a><BR /></Links></center></marquee></div>
        <div id=menur>لینكدونی</div>
        <div id=downr><marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" height="100" scrollamount="1" width="160">
        <p><a target="_blank" &nbsp;="بهترین قالب ها برای میهن بلاگ و بلاگفا" href="http://www.freedesign.htm.ir"><img border="0" src="http://aligraph.persiangig.com/AliGraph/reft/arrow.gif" width="5" height="5"> بهترین قالب ها برای میهن بلاگ و بلاگفا</a><br><LinkDump><a target="_blank" &nbsp;="" href="[dumphref]"><img border="0" src="http://aligraph.persiangig.com/AliGraph/reft/arrow.gif" width="5" height="5"> [dumpname] <font color="#FF6600">(</font><font color="#575757">[dumpclicks]</font><font color="#A3ACB6"><img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/3.Gif"></font></a> <br /></LinkDump><a href="[dumparchive]"><img border="0" src="http://aligraph.persiangig.com/AliGraph/reft/arrow.gif" width="5" height="5"> آرشیو لینكدونی </a></p></marquee></div>
        <div id=menur>آمار</div>
        <div id=downr style="text-align: right"><Static>
        بازدیدهای امروز: <font color="#A3ACB6">[today]</font><br>
        بازدیدهای دیروز: <font color="#A3ACB6">[lastday]</font><br>
        كل بازدیدها: <font color="#A3ACB6">[all]</font><br>
        كل مطالب: <font color="#A3ACB6">[totalpost]</font><br>
        كل نظرات: <font color="#A3ACB6">[totalcomment]</font><br>
        ایجاد صفحه: <font color="#A3ACB6">[generation]</font> ثانیه<br>
        </Static>
        <p style="text-align: center; margin-top: 7px; margin-bottom: 0px">
        [atom]&nbsp;&nbsp;[rss]</div>
        <div id=menur>طراح قالب</div>
        <div id=downr><a href="http://freedesign.htm.ir" target="_blank">
        <img src="http://i17.tinypic.com/4lni8ll.gif" alt="طراح قالب"></a><br>
        <font color="#555555">Powered By</font><br><a href="http://mihanblog.com" style="color:#63696E;font-weight: bold">
        MihanBlog</a></div>
        </td>
        <td valign=top>
        <div id=posta>
        <blog>
        <div id=menua>[title]</div>
        <div id=downa>[post]<br>[continue]<br>
        <div id=pdown>
        نوشته شده توسط <a href="[authorlink]">[author]</a> در
        [fulldate] و ساعت [time] [<a href="[postarchive]">+</a>] | <a href="[jcommentlink]">نظرات ([comments])</a>
        </div></div></blog>
        <div id=menua>نوشته های پیشین</div>
        <div id=downa><TopicalArchive>»»<a href="[topiclink]" title="&#1603;&#1604;&#1575; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; &#1575;&#1610;&#1606; &#1605;&#1591;&#1604;&#1576; [topiccomments] &#1606;&#1592;&#1585; &#1575;&#1585;&#1587;&#1575;&#1604; &#1588;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578; .">
        [topictitle]</a></TopicalArchive>
        <hr size="1" color="#D0D0D0"><b><Pages>[PageName]</Pages></b></div>
        </td>
        <td id=slider>
        <div id=menu>منوی اصلی</div>
        <div id=down><a href="http://[myblog]/">وبلاگ من</a><br>
        <a href="mailto:[email]">پست الكترونیك</a><br>
        <a href="[contact]">تماس با مدیر</a><br>
        <a href="http://freedesign.htm.ir">طراح قالب</a><br>
        <center><yahoo>[yahoo]</yahoo></center>
        <p style="text-align: center">
        <A onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://[myblog]/');"href="javascript:void(0)">
        <IMG height=17 alt="&#1575;&#1610;&#1606; &#1587;&#1575;&#1740;&#1578; &#1585;&#1575; &#1589;&#1601;&#1581;&#1607; &#1582;&#1575;&#1606;&#1711;&#1610; &#1582;&#1608;&#1583; &#1603;&#1606;&#1740;&#1583; !"src="http://aligraph.persiangig.com/AliGraph/shafaf/Home.gif"width=17></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="[contact]">
        <IMG alt="&#1578;&#1605;&#1575;&#1587; &#1576;&#1575; &#1605;&#1583;&#1740;&#1585; &#1587;&#1575;&#1740;&#1578; !" src="http://aligraph.persiangig.com/AliGraph/shafaf/Mail.gif"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A class=mainlevel href="javascript:window.external.AddFavorite('http://[myblog]/','%20[blogtitle]%20')">
        <IMG alt="&#1575;&#1590;&#1575;&#1601;&#1607; &#1705;&#1585;&#1583;&#1606; &#1575;&#1740;&#1606; &#1587;&#1575;&#1740;&#1578; &#1576;&#1607; &#1593;&#1604;&#1575;&#1602;&#1607; &#1605;&#1606;&#1583;&#1740;&#1607;&#1575; !"src="http://aligraph.persiangig.com/AliGraph/shafaf/favorit.png" width="16" height="16"></A></div></div>
        <div id=menu>نویسندگان</div>
        <div id=down><AUTHOR><a href="[authorlink]">[authorname] <font color="#A3ACB6">([authorpost])</font></a><br></AUTHOR></div>
        <div id=menu>آرشیو</div>
        <div id=down><ARCHIVE><a href="[archivelink]">[archivedate] <font color="#A3ACB6">([archiveposts])</font></a><br></ARCHIVE></div>
        <div id=menu>موضوعات</div>
        <div id=down><CATS><a href="[catlink]">[catname] <font color="#A3ACB6">([catarchive])</font></a><br></CATS></div>
        <div id=menu>جستجو</div>
        <div id=down style=text-align:center><search>[searchbox] [searchbtn]</search></div>
        <div id=menu>خبرنامه</div>
        <div id=down style=text-align:center><mailinglist>[mailaction]</mailinglist></div>
        <div id=menu>نظرسنجی</div>
        <div id=down style=direction:ltr;text-align:right><pool><font color="#A3ACB6">[poolquestion]&nbsp;•</font><br>
        [pooloptions]<br>[poolbutton]</pool></div>
        </td>
        </tr>
        </table>
        </body>
        </html>


<!-- Begin WebGozar.com Newsletter code -->
<form action="http://www.webgozar.com/nletter/a.aspx"  target=_blank onsubmit="return sp(this);" name=wfrm method=post><p align=center dir=rtl><input class=txts type=text name="wgname"><br><input class=txts type=text name="wgemail"><br><input type=hidden value="138249" name="code"><input type="radio" id=c1 value="1" checked="true" name="R1" checked=true><font class=txtb><label for="c1">عضویت</label><input type="radio" id=c2 value="0" name="R1"><label for="c2">لغو عضویت</label><br><input type=submit class=txts value="ارسال به خبرنامه "></font><font class=txta><br><a href="http://www.freedesign.htm.ir">Powered by freedesign.htm.ir</a></font><script language="javascript" src="http://webgozar.com/scs/n2.js"></script><script language="vbscript" src="http://webgozar.com/scs/n1.vbs"></script></p></form>
<!-- End WebGozar.com Newsletter code -->

نویسندگان

نظرسنجی

  نظرتون راجع به این وبلاگ چیه؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :